Београд

Збирка стакла

Стакло у фокусу

Путовање кроз дизајн стакла и важност употребног стакла кроз историју

Уметност стакла и репрезентација у Србији 1850 - 1950.

Стакло у фокусу

Изложба На стакленом путу

Prev Next

Стакло у фокусу

Стакло у фокусу је пројекат заснован на дигитализацији и дигиталној презентацији предмета од стакла најзначајнијих уметника Србије и Балкана XX века и збирки стакла српских и југословенских индустријских и занатских артефаката XIX и XX века које се чувају у музејима Србијe и нису доступни – представљени јавности.

Пројекат Стакло у фокусу подржан је од стране Међународног савета за Међународну годину стакла 2022 и Министарства културе и информисања Републике Србије. Реализацију пројекта који води JustStart у сарадњи са Музејом примењене уметности у Београду и Националним комитетом ICOM Србија.

Стакло у фокусу

О збирци стакла музеја Примењене уметности

Збирка стакла Музеја примењене уметности у Београду се чува у оквиру историјских и савремених делова колекција Музеја. Збирке за керамику, порцелан и стакло формина је са оснивањем музеја и до данас предемти од стакла чине једну од најзначајнијих збирки стакла у Србији. У збирци се чува употребно стакло и прати историју развоја стакларства од првих векова нове ере до средине ХХ века.

Збирку чине предмети европске и националне производње. У њој се чувају предмети произведени у првим српским стакларама Аврама Петронијевића са Црног врха (1846-1852), Нацка Јанковића из Јагодине (1884-1906) до Српске фабрике стакла из Параћина (1906-1937). Тај део збирке упућује нас на начине обликовања, декорацију, стилске утицаје и технологију производње првих фабрике на територији модерне Србије које су своје производне програме и уметност обликовања прилагођавале грађанској култури Србије.

Изложба На стакленом путу

Изложба
"На стакленом путу"

Ова репрезентативна изложба обухвата период од једног века кроз који се прати утемељење индустријализације стакла и улоге обликованог стакла као важног дела модернизацијских процеса српског друштва. Улога обликованог стакла се прати кроз различите културне моделе кроз које се ишчитавају националне,државне и личне тежње појединаца.

Изложба се састоји од 130 експоната и пратећег материјала који илуструју производњу најзначајнијих фабрика 19. и прве половине 20.века са територије Србије.

Партнери

Ministarstvo kulture i informisanja
Icom Serbia
Icom Serbia
Icom Serbia
Get in touch with us

#IYOG2022

Током протеклих 60 година, Генерална скупштина Уједињених нација је одала признање важним областима међународних напора и њиховим доприносима друштву проглашавањем Међународних година Уједињених нација. Генерални савет УН је тако 18. маја 2021. одобрио заједничку иницијативу Међународног комитета за стакло (ICG), Међународне асоцијације стакла (CGA) и Међународног комитета музеја за стакло (ICOM Glass) да 2022. буде проглашена Међународном годином стакла Уједињених нација.

Тиме се истиче технолошки, научни и економски значај стакла — тог транспарентног и моћног материјала на којем се базирају многе технологије које могу олакшати развој праведнијих и одрживијих друштава и да одговоре на изазове глобализације. Стакло је такође уметност, његова историја развоја је прича о еволуцији човечанства.